پشتیبان " ولایت فقیه " باشید تا آسیبی به این مملکت نرسد

** مردودی بسیاری از خواص :

اتفاقات سال 1388 مانند یک امتحان الهی روی داد و باعث شد تا مردم بسیاری از طلحه ها و زبیرها را بشناسند. انقلاب هم با کنار رفتن و ریزش این افراد بیمه شد. نکته ای که باید در این جا به آن اشاره و خاطر نشان کرد، این است که هنوز تمامی این افراد از بدنه ی نظام بیرون نرفته اند. مردم و مسئولان باید این افراد را بشناسند و در انتخابات پیش رو، آن ها را سر جای خود بنشانند.

مقامی که نمی تواند پشتیبان ولایت فقیه باشد، بی شک از دایره انقلاب و انقلابیون خارج شده است و باید هر چه زودتر مناصب خو د را رها کند. کسی که به رکن رکین انقلاب اعتقاد ندارد، بر هر مسندی که بنشیند، در حقیقت آن جا را غصب کرده است.
باید به مردم اطلاع داد که این خواص مردود هنوز در راس کار هستند.

روز سه سشنبه 24 اردیبهشت، آیت الله یزدی عضو فقهای شورای نگهبان قانون اساسی به نکاتی اشاره کردند که دل هر شیعه ی معتقدی را به درد می آورد. آیت الله یزدی در جمع خادمین مراسم اعتکاف استان قم با واقع بینی اعلام کرد که «معتکفین باید در روزها اعتکاف به نظام و رهبری دعا کنند.» ایشان با صدایی بغض کرده ادامه داد : «امروز رهبری تنها است و دوستان نزدیکش هم شمشیر را از رو بستند .معتکفین برای حفظ نظام اسلامی دعا کنند.»

این سخنان یک مقام مسئول و عضو شورای نگهبان، بی شک از سر آگاهی است و قضاوت او درباره ی رفتارها و عملکردهایی است که ما شاید یا نمی بینیم و یا کمتر متوجه آن می شویم اما ایشان از نزدیک شاهد آن است .

از جریان فتنه تا جریان انحرافی، از دوستان سابق تا دوست نماهای امروزی، کسانی هستند که در راس امورند و یا هنوز خود را دوستدار انقلاب معرفی می کنند اما همین ها شمشیر ر ا از رو بسته اند و با ولایت دشمنی می کنند.

در آستانه ی انتخابات، شناخت دشمن ، جریان فتنه و جریان انحرافی از وظایف بسیار سنگین مردم و مسوولان است. نشانه ها مشخص است و مصداق ها هم تا اندازه ای واضح. امیدواریم با درایت شورای نگهبان قانون اساسی و اراده و آگاهی مردم همیشه در صحنه، این شمیرها به روی صاحبان شان برگردد.

** فلسفه ی ولایت :

ولایت فقیه ادامه ی حکومت و حرکت امام معصوم است که در زمان غیبت به فقیه عادل و آگاه تفویض شده است. در طول تاریخ، فقیهان چراغ راه بوده اند و در دوران استعمار این فقها بودند که با نابرابری ها و ظلم ها جنگیدند که در این جا بحث مان تاریخی نیست اگر نه به آن می پرداختیم.

ولایت فقیه با معانی روشنی بخش و متعالیش نتیجه مبارزات نستوه بزرگ مرد تاریخ معاصر بشریت، امام خمینی (قدس) است. ایشان از توان ولایت و فضایل آن بی نهایت بهره بردند و با تاریخ پر از ستم شرقی و غربی در افتادند.

تمام دشمنی آمریکا و غرب و رژیم صهیونیستی با مردم ایران، نتیجه ی پیروی این مردم از ولایت فقیه و ولائی بودن آنان است.

بی سبب نیست که نظریه پردازان جنگ نرم و انقلاب های رنگی، این رکن رکین را هدف قرار داده داند. نبود ولایت فقیه به معنای خلع سلاح شدن اسلام و شیعه می باشد. حتی در کشورهای لبنان و عراق هم، دولت های غربی با رکن ولایت مشکل دارند و شیعیان این کشورها را به جدایی از ایران تشویق می کنند. غافل از این که چنین چیزی ممکن نیست.

دلیل آن که آمریکا با حکومت وهابی عربستان کنار می آید و بی هیچ مشکلی بر تبلیغ وهابیت و سلفی گری آن ها چشم پوشی می کند، همین نبود ولایت در مسلک آن هاست. آمریکا و غرب می دانند که عربستان چون موم در دست شان است و هر وقت که بخواهند می توانند در آن کشور تغییراتی به وجود آورند. غرب به خاطر ولایی بودن مردم ایران است که با ما سر جنگ دارد نه به خاطر انرژی هسته ای و غنی سازی.

پس به فرموده ی آن یار سفر کرده، ما هم چنان پشتیبان ولایت فقیه هستیم تا آسیبی به این مملکت نرسد.

/ 0 نظر / 15 بازدید