از توهم تا فتنه !!!

به گزارش سیرنیوز به نقل از صیحه ، بی شک مهمل بافی های مذکور در وب سایت عنصر ضد انقلاب تاریک زاده؛ از یک تفکر مهندسی شده و جریانی نشأ ت گرفته است که این وب سایت درگاه انتشار و آن فرد حقیر مطروح، دهان بیان آن قرار داده شده است !!! در یک نگاه ما در این مطلب با یک جریان روبه رو هستیم و نه صرفاً یک نوشته تصادفی و مهمل !!!

این نوشته قطع به یقین هم دارای معنای خاص و پس و پیش می باشد و هم اهدافی بسیار شوم را دنبال می کند که در رأس آن جو سازی برای کسر از مشارکت عمومی مردم در انتخابات را می توان نام برد !!! بدیهی است این محصول به صورت چند وجهی برای طرف مقابل قابل برداشت می باشد که در این مختصر سعی به تحلیل آن داریم !!! ضمناً به علّت موارد موهن که اشاره شده و به اجبار به برخی از آنها اشاره می نماییم از خوانندگان عزیز و وجود نازنین مقام معظم رهبری عذر می خواهم امّا...

این تحفه ی اصحاب فتنه با رویکردی به ظاهر علمی و فکت های تاریخی آغاز شده و به قیاس انقلاب های دنیا و انقلابیون با انقلاب ایران اقدام به تخریب شخصی از شخصیّت مقام معظم رهبری می نماید. اطرافیان آقا هم از تیرو ترکش این نویسنده دور نمانده و مرتب تمامیّت مجموعه بیت رهبری و وجود مبارک خود آقا را زیر سؤال می برد.

در بخش بعدی با فرضیه سازی شروع می نماید و اقدام به اثبات فرضیه خود می نماید. با رویکردی سخیف سعی در ایجاد این توهم که آقا از مسیر امام خمینی(ره) جدا هستند و بلکه، دشمن خط ایشان هستند ؛ از احمدی نژاد به عنوان فردی بی ریشه و بی باور به امام(ره) به عنوان وسیله ای مورد توجه مقام مظم رهبری نام می برد.

در اقدامی کثیف و البته متبرعی سعی به القاء این مطلب می نماید که اطرافیان و منتخبین مقام معظم رهبری همگی چهره هایی سیاه هستند که با علم به این مهم آقا از ایشان استفاده می نماید تا بهره های فسادی اقتصادی و سیاسی ببرند.

در جایی نشان داده می شود که نویسنده مثلاً با هوش و نبوغ به مسئله خاصی و نشانه ای غیر قابل انکار در مسیر چرندیات مطروح خود دست پیدا کرده است !!!! وی با ایجاد ارتباطی مضحک بین تشابهات کلمه جماران با جمکران به نوعی اصحاب اطراف رهبری را به دو دسته تقسیم می نماید که البته با دیدگاهی خصمانه اشاره می کند که رهبری به دنبال نابودی جمارانی ها به وسیله جمکرانی ها می باشند !!!!

نویسنده در قدم بعد سعی در نشان دادن اختلافی ریشه ای بین مقام معظم رهبری و مراجع وروحانیون می نماید و بزرگترین دشمن روحانیون وبه قول خودش آخوندها را ،آقا مطرح می نماید !!!

وی با نسبت دادن حواشی ای همچون فیلم ظهور نزدیک است به رهبری از این موارد به عنوان فکت های خود بهره می برد.

از اینجا به بیان ارتباط کاذب بین آقا وامام زمان(عج) پرداخته وبا نسبت دادن مواردی چون دو پهلو صحبت نمودن به آقا از آن به عنوان فکت این بخش بهره می برد !!!!

در جمع بندی بخش اوّل مقاله خلاصی از وابستگان فکری امام(ره) و رهایی از دست حوزه ها که مدرک علمی ایشان را زیر سؤال می برند و دست یابی به دیکتاتوری ایدئولوژیک را از اهداف اصلی آقا نام می برد !!!!

نویسنده نادان در ساختاری غیر منسجم انصافاً نمی تواند از موارد مطروح به خوبی جمع بندی ایجاد نموده و در نتیجه نتایج مطروح به عنوان هدف های ذکر شده به راحتی از روی متن خود نویسنده قابل رد می باشد.

حال با جمع بندی بخش اول نویسنده به بخش نهایی متن رفته و با مطرح کردن مواردی راجع به آقای مشائی (چهره ای خلافکار و فاسد !!!! در زبان وی) ایشان را مهمترین گزینه برای برآورده ساختن اهداف آقا نام می برد !!! در طول متن فکت های احمقانه وجاهلانه به زور به این محور بسته می شوند !!!!

نویسنده در پایان با این رویکرد که مردم مخالف نظر رهبری رأی خواهند داد مطرح می نماید که بهترین فرد برای این مهم ؛همان کسی است که به ظاهر در تمامی مقاطع در مقابل رهبری بوده است !!! پیوند نامبارک و مورد تهاجم مشائی و نقش بازی کردن توسط وی در این میدان توسط ایشان تهمت زده می شود و از وی به عنوان فرد مورد علاقه آقا نام می برد که در نهایت به روی کرسی ریاست خواهد نشست !!!!

پایان بخش توهمات نویسنده یک توهین اساسی به ملّت و بیان شعار حماقت سیاسی به جای حماسه سیاسی می باشد !!!!

امّا در نگاهی کلی به جهت ارائه تحلیلی این چنین و نکات سنجی نسبتاً پرحجم؛ به نظر نمی رسد نویسنده یک فرد و بر اساس یک رأی اقدام به نگارش نموده باشد !!! وجود جریانی هدف دار در پس این سطرها به خوبی بیّن و روشن است. حال آنکه در کل متن خیلی قوی جمع بندی نشده است !!! البته هدف نهایی هم صرفاً بیان و ایجاد شبهه بوده است؛ زیرا که بدبینان و بد دلان به انقلاب آماده شنیدن چنین هجویاتی بوده و یاد آوری نکات تلخ از بعضی از رفتارهای غلط مسئولین در قبال جایگاه رهبری و ایجاد تشکیک نیز می تواند سبب دلسردی نیروهای غیر مؤلف خودی شود !!!!

تیغی برنده که برای ضربه ،به شور و طراوت انتخابات زده شده و از هر دو طیف قربانی می خواهد !!! و فردی چون محمد نوری زاد سلسله جنبان نشر این مزخرفات شده است !!!! البته ردیابی این خبر هم نشان می دهد که یک کار مقطعی و گذار نبوده و احتمالاً در روز های آتی باز هم با این تفکر از طریق سایر نوشته های ضد انقلاب در میان مردم روبه رو خواهیم شد....

/ 0 نظر / 4 بازدید