انتخابات، حزب‌اللهی‌ها و رشد انقلاب

2. هر انتخاباتی که در این نظام برگزار می شود دو وجه دارد: انتخاب اصلح و رشد انقلاب. معمولا همه ی تلاش ما حزب الهی ها معطوف به انتخاب اصلح می شود، بگذریم که دربسیاری اوقات جریان ارتجاع در اصولگرایی ما را به انتخاب صالح مقبول ترغیب می نمود و البته این ترغیب ادامه دارد. اما معمولاً وجه دوم هر انتخابات یعنی انتخابات به مثابه "فرصت رشد ِانقلاب" برای ما انقلابی ها مغفول واقع می شد.
 
3. ما برای  سکون انقلاب نکردیم، اسلام انقلابی یعنی رشد مُداوم، یعنی تو ای برادر ایمان بیاور که محافظه کاری قتلگاه انقلاب است! این انقلاب نیاز به رشد دارد و مهمترین چیزی که جلوی رشد این انقلاب را میگیرد نه اصلاح طلبان و نه لیبرال ها و نه مارکسیست ها بلکه حزب الهی ها هستند! حزب الهی هایی که  به کم قانع اند و از ادامه راه انقلابی خسته شده اند. اینها در بهترین حالت بدنبال "اصولگرایی حداقلی" هستند و مطلوبی به نام حفظ وضع موجود! ولی "آرمان ما اصولگرایی حداکثریست"
 
4. باید در اصولگرایی انقلاب کرد، انقلابی از جنس عمق بخشی! نباید بگذاریم با پنبه اصولگرایی سر آرمانگرایی انقلابی را ببرند! نباید اصولگرایی حداقلی پوستینی باشد که بر روی منفعت طلبی برخی و ساده لوحی برخی دیگر کشیده می شود. اگر هنر نسل دوم انقلاب نجات نظام از جریان التقاطی اصلاحات بود، هنر ما نسل سومی ها نجات انقلاب از دست "اصولگرایی حداقلی" است.
 
5. باید که امروز دوقطبی منسوخ، تاریخ مصرف گذشته و کاذب اصولگرا-اصلاح طلب را شکست، تا کی باید رقابت بین دوقطبی انقلابی – نیمه وغیر انقلابی باشد؟ وقتی رقابت بین همه کسانی بود که در کلاس انقلاب حاضر هستند آن وقت امت حزب ا... حق بیشتری برای انتخاب دارد که به شاگرد زرنگ تر کلاس انقلاب رای دهد، قدرت انتخاب دارد که به اصلح قابل بجای صالح مقبول رای دهد. این است معنی رشد انقلاب! دلسوزانی در سال 90 می گفتند که با رقابت بین اصولگرایان فتنه و انحراف راهی مجلس نهم خواهند شد، اما رقابت بین اصولگرایان شکل گرفت ولی نه فتنه به مجلس رفت و نه انحراف! 
 
6. هر جبهه ای که بر اصولگرایی حداکثری پایداری می کند حتماً و قطعاً در حال یک تلاش انقلابی و جهاد مقدس است وافسوس که امروز یک خط فکری- رسانه ای که آرمان شهر او "ژاپن اسلامی" است این جهاد را تحجر می خواند! غمی نیست ما را که "مصباحِ دوستان"ی داریم تا راه آرمانگرایی انقلابی را از چاه تحجر نشانمان دهد. شرط پیروزی این تلاش برای نیل به اصولگرایی حداکثری پرهیز از روحیات قبیله گرایانه سیاسی و حفظ اعتقاد به قدرت مستضعفین و توده های انقلابی است. 
 
7. این روز ها از ائتلاف ها زیاد می شنویم، معنی ائتلاف چیست؟ از دو حالت خارج نیست: اگر فردی دیگری را اصلح میداند چه لزومی دارد که با او ائتلاف کند؟ برود برای او که اصلح میداندش کار کند وکمکش کند و اگر فردی خود را اصلح می داند خودش به صحنه بیاید. ائتلاف در خوشبینانه ترین حالت تاسیس یک شرکت سهامی قدرت است. اگر مبنای انتخاب نامزد نهایی هم نظر سنجی باشد که اوضاع خیلی خراب تر است!  برادران! این حرکات مضرِ به حال انقلاب است. این بار فرصت رشد انقلاب را از دست ندهیم...
/ 0 نظر / 5 بازدید