اطلاعاتی درباره دیپلماتی که به حلقه لندن مشاوره می داد

منابع غربی مانند خبرگزاری رویترز و همچنین بسیاری از پایگاه های اینترنتی مرتبط با ضلع خارجی فتنه مانند جرس و کلمه با انتشار این خبر سعی کردند این موضوع را با مسئله انتخابات در ایران گره بزنند ولی منابع قضایی در داخل کشور که «ایران هسته ای» با آنها گفت وگو کرده می گوید اتهام این فرد انتقال اطلاعات است.

این گزارش ها نشان می دهد که باقر-الف که کارمند دفتر مطالعات وزارت خارجه است با نام مستعار با میرمحمود-میم یکی از نزدیکان سران فتنه وصل بوده و خواهان آن بوده است که اطلاعاتی را به رهبران فتنه منتقل کند تا انسجام درونی آنها بیشتر شود.

وی همچنین با چهره های اصلی ضد انقلاب خارج از کشور مانند احمد صدری، مرتضی کاظمیان، اردشیر امیر ارجمند و محسن کدیور ارتباط داشته است.

باقر-الف سال ها قبل عضو جنبش مسلمانان مبارز بوده و ارتباطات جدی با نهضت غیر قانونی آزادی دارد.

این در حالی است که خبرگزاری رویترز در گزارشی در روز 10 اردیبهشت از قول یک منبع در ایران بازداشت باقر-الف را «بخشی از سرکوب های قبل از انتخابات در ایران» دانسته بود.

/ 0 نظر / 3 بازدید