با این آرایش انتخاباتی چه باید کرد؟

دیدبان:انتخابات پیش رو از دو رو اهمیت بسیار زیادی را پیدا کرده است نخست از بعد داخلی آن است که همراه با حضور متکثر داوطلبان  کسب کرسی ریاست جمهوری است و دوم از بعد سیاست خارجی می باشد. از آن رو که امروزه نظام اسلامی با دشمنان خود در حال رویارویی و نبرد سیاسی؛ اقتصادی و فرهنگی می باشد؛ نوع نگاه رئیس جمهور آتی جمهوری اسلامی به سیاست خارجی و ایستادگی یا وادادگی دولت یازدهم در مقابل غرب مهم ترین مساله در رقابت های انتخاباتی پیش رو، شعار ها و مواضع کاندیداهای ریاست جمهوری است.آن چه در خصوص سیاست خارجی در میان نامزدها دیده می شود دو خط سازش و مقاومت است؛ هر چند که نمی توان افرادی  که بین این دو جریان قرار می گیرند را نادیده گرفت اما انتخابات پیش رو را باید عرصه تقابل این دو خط دانست.

جریان سازش و مقامت در انتخابات آتی چه می کنند؟

نقش کلیدی و مهم رئس جمهور در روند تصمیمات خارجی و پرونده هسته ای بر همگان واضح است به عنوان نمونه رفتار احمدی نژاد در ابتدای دولت نهم که بر مبنای استکبار ستیزی بود توانسته بود بسیاری از چالش های سیاست خارجی را به فرصت تبدیل نماید در حالی که چرخش عملکرد وی به سمت سازش در دولت دهم تمام دستاوردهای قبلی را ملغی نمود. از همین رو داخل و خارج نشینان منتظر آنند تا تصمیم ملت ایران  بر ادامه مقاومت و یا شروع سازش را مشاهده نمایند شاید بر همین اساس بتوان انتخابات پیش رو را نقطه عطفی در تاریخ انقلاب اسلامی دانست.

خط سازش در انتخابات آینده که متشکل از اصلاح طلبان و بزرگ آنان هاشمی رفسنجانی و جریان انحرافی است به دنبال آن خواهد بود تا مواضع سازشگرایانه خود را به صورت شفاف و علنی بیان نماید. مواضع اخیر هاشمی رفسنجانی در خصوص اسرائیل گویای این عزم جدی است. علت این رفتار را باید در چند مورد یافت:

1- اصلاح طلبان اگر نتوانند رای بیاورند با مطرح کردن شعار های سازش به دنبال شکستن تابوی مذاکره و سازش با آمریکا هستند از همین رو زمینه نفوذ افکار محافظه کار را در دولت بعدی فراهم می نمایند. به عبارت دیگر حتی در صورت عدم پیروزی  رد پایی از خود به جای خواهند گذاشت.

2- انتخابات فرصت مناسبی است تا یک خط فکر و گفتمان از طریق کثرت استعمال به یک فکر رایج تبدیل شود از همین رو اصلاحات با بیان پرحجم خط فکری سازش خود به دنبال رایج کردن این تفکر در میان مردم و رسانه ها می باشد.

3- آنچه اصلاحات و هاشمی رفسنجانی به اشتباه تصور می نمایند آن است که مردم ایران از استادگی و مقاومت به ستوه آمده و با بیان اینگونه شعارها میتوانند نظر مردم را به خود جلب نمایند.

در مقابل؛ خط مقاومت نیز با بیان شعارهای حماسی و انقلابی به دنبال به رخ کشیدن گفتمان خود خواهد بود تا بتواند این جریان را پیروز میدان گرداند. 

بنا بر آنچه که گذشت انتخابات پیش رو به عرصه مبارزه این دو جریان تبدیل خواهد شد مبارزه ای که جبهه مقاومت گرا نیاز به جهادی تبیینی دارد تا بتواند رقابت آتی را پیرزومندانه پشت سر قرار دهد. البته شایان توجه است که انتخابات ریاست جمهوری یازدهم دو قطبی نخواهد بود چرا که تکثر سلایق مختلف اصول گرایی در آن؛ عملا آفت دو قطبی بودن را از انتخابات پیش رو گرفته است؛ با این حال از منظر سیاست خارجی می توان دو خط کلی را پیش بینی نمود که البته اشخاص متعدد با سلایق مختلف در هر دو محور قرار می گیرند.

جهاد تبینی؛ ضرورت امروز انتخابات 92

به دلیل احتمال قوی ادامه دار شدن انتخابات تا دور دوم، نیازی بر تکیه بر یک کاندیدا در میان اصول گرایان وجود ندارد؛ اما آنچه امروزه تکلیف اول قرار میگیرد توجه به وجود رقیبی در آن طرف خط به نام رقیب سازشگر است که بر اساس این توجه اولا بد اخلاقی های درونی کم رنگ شده و ثانیا توان مانور انتخاباتی از خط مقابل گرفته می شود از همین رو جریان اصول گرایا وظایف زیر را باید دنبال نماید:

1- لزوم تبیین دو خط سازش و مقاومت برای افکار عمومی

در شرایط مبارزه و وقوع خطر آنچه که وظیفه اصلی مومنین و دلسوزان است تبیین فضا برای افکار عمومی و یا به عبارت دیگر تلاش برای هدایت همگان است. در این انتخابات به منظور جلو گیری از احتمال غبار آلود شدن فضای سیاسی کشور اهالی خط مقاومت وظیفه دارند که در راستای تبیین برآیند.

اما چه چیزی را باید تبیین نمود؟

تبیین باید دو سو داشته باشد نخست تبیین منفی و در گام بعدی تبیین مثبت. تبیین منفی به آن معناست که آنچه خطرناک است و آنچه که موجب گمراهی و دوری از هدف می گردد بیان شود. در این قسم از تبیین روشهای مختلفی که برای پوشاندن باطل با لباس حق به کار گرفته می شود باید مورد توجه و بیان قرار گیرد تا با روشن شدن نقاط کور از قدرت جبهه مخالف کاسته شود.

در تبیین مثبت باید حق و آنچه که آن را یاری می نماید معرفی شده برکات و آثار آن بیان گردد.

با این بیان آنچه وظیفه امروزه جامعه متدین و حزب اللهی خصوصا رسانه های ارزشی می باشد صرف توان بر دو گام از تبیین و روشنگری می باشد. ناگفته پیداست که این اقدامات را خطراتی نیز تهدید می نماید که مراقبت از آنان لازم است خطراتی همچون بد اخلاقی، تهمت زنی و امثال آن.

2- لزوم توجه به رقابت های خارج گفتمانی

دلخوری ها و بد اخلاقی هایی که طی سال های گذشته در میان جریان اصول گرا به وجود آمده است باعث شده است تا این جریان در بسیاری مواقع خطر خارج گفتمانی را نادیده گرفته و به دنبال دعواهای پوچ درون گفتمانی باشد؛ این روند تا جایی ادامه پیدا کرده است که بعضی از نامزدهای اصول گرایان خطر اول خود را در میان یاران اصول گرای خود می یابند. کشمکش های درونی می تواند مهم ترین لطمه را به خط مقاومت وارده نموده و خط سازش را در اوج پیروزی قرار دهد. هر چند که اجماع بر سر کاندیدای واحد نه توقع می رود و نه امکان وقوعش وجود دارد اما پرهیز از تخریب یکدیگر و خرج توان خود در نقد خط سازش متوقع و ضروری است.

تنیجه گیری

انتخابات پیش رو را اگر مهم ترین و حساس ترین انتخابات بعد از جنگ ندانیم می توانیم آن را از حساس ترین انتخابات انقلاب بنامیم. علت این حساسیت را باید در وجود شرایط مقاومتی و تقابلی سیاسی، فرهنگی و اقتصادی کشور در با غرب و همچنین در حال گذر بودن نظام جمهوری اسلامی از پیچ تاریخ دانست. از همین رو رفتار دو خط سازش و مقاومت در این انتخابات و همچنین پیروزی هر کدام از این دو خط بسیار مهم به نظر می رسد بر همین اساس جهاد تبیینی وظیفه ای است که جریان حزب اللهی و انقلابی کشور باید خود به آن توجه نماید.

/ 0 نظر / 5 بازدید