دعوا (گفت و شنود)

گفت: نوشته است؛ متاسفانه هیچکدام از آنها هم در حد و اندازه ژنرال نیستند ولی این واقعیت را قبول نمی‌کنند!
گفتم: بنده خدا حرف حساب زده... دیگه چی؟!
گفت: نوشته است سردمداران جبهه اصلاحات در عالم خیال برای خودشان پست و مقام در نظر می‌گیرند و به خاطر همین پست و مقام خیالی با یکدیگر دعوا هم می‌کنند.
گفتم: یارو با دو تا بچه‌اش توی پیاده‌رو قدم می‌زد، یکی از بچه‌ها گفت؛ اگر حساب بانکی بابا برنده جایزه اتومبیل بشه، من روی صندلی جلو می‌نشینم! و برادرش گفت؛ نخیر! من جلو می‌نشینم و سر همین با هم دعواشون شده بود که پدرشون برگشت و گفت؛ اگر به دعوا ادامه بدهید، ترمز می‌کنم و هردوتون رو پیاده می‌کنم!

منبع: روزنامه کیهان

 

/ 0 نظر / 4 بازدید