هم خودش را می‌شناسد و هم کسانی که قیامت کردند!

بی‌بی‌سی همچنین خاطرنشان کرد: یادآوری رأی دادن خاتمی در انتخابات مجلس در دماوند، می‌تواند بیانگر عدم توانایی خاتمی در ایستادگی مانند کروبی و موسوی باشد. از جنبه دیگر باید از افرادی که رئیس دولت اصلاحات را به کاندیداتوری دعوت می‌کنند پرسید که آیا تا آخر در کنار او خواهند ایستاد؟ یادآوری بیش از هشتصد روز حبس خانگی میرحسین موسوی و مهدی کروبی به حل این معما کمک خواهد کرد. در اعتراضات بعد از انتخابات 88، بارها شعار «موسوی بازداشت بشه، ایران قیامت میشه» تکرار شد ولی با آغاز حبس خانگی این دو در بهمن 89، اعتراضی به وقوع نپیوست.

روزنامه کیهان

/ 0 نظر / 9 بازدید